KUČERA, Lukáš. Návrh motivačního systému zaměstnanců v obchodní společnosti [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3179. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Martin Mucha.
Uložit do Citace PRO