PROKEŠ, Tomáš. Kompletní projekt a realizace výroby součásti na CNC frézce [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31794. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Kateřina Mouralová.

Uložit do Citace PRO