NEČAS, Petr. Výroba součásti dveřního zamykání sdruženým nástrojem [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31798. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Eva Peterková.

Uložit do Citace PRO