NEVŘIVÝ, Lukáš. Inovace pracoviště pro výrobu laboratorních pecí [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31800. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Zdeněk Lidmila.
Uložit do Citace PRO