LATTENBERG, Pavel. Barevné možnosti umělých pískovců na geopolymerní bázi [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3181. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Tomáš Opravil.
Uložit do Citace PRO