PEKÁREK, Jan. Analýza a predikce vývoje devizových trhů pomocí chaotických atraktorů a neuronových sítí [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31833. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jan Budík.
Uložit do Citace PRO