HAVLÍN, Radomil. Prezentace vybraných témat BSIS v prostředí PPT [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3185. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Milan Sigmund.
Uložit do Citace PRO