HLAVÍN, Tomáš. Vliv provedení zateplení rodinného domu v obci Žežice na výdaje spojené s jeho užíváním [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31862. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Klika.
Uložit do Citace PRO