KLEZLA, Vojtěch. Vodní kola [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31868. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Miloslav Haluza.
Uložit do Citace PRO