HEBELKA, Vladimír. Širokopásmová anténa pro pásmo od 5 GHz do 10 GHz [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3187. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Zdeněk Řezníček.
Uložit do Citace PRO