LATINÁK, Martin. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31872. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Marek Zinecker.
Uložit do Citace PRO