STEJSKALOVÁ, Lenka. Fundamentální analýza vybraných akcií [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31882. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Zdeněk Sojka.
Uložit do Citace PRO