ŠKOLOUDÍK, František. Podnikatelský záměr na zřízení nové firmy [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31886. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jaroslav Rompotl.

Uložit do Citace PRO