BUI, Viktor. Návrh marketingového mixu podniku [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-01-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31899. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vít Chlebovský.

Uložit do Citace PRO