GARAJ, Martin. Návrh a realizace komunikačního rozhraní mezi řídící jednotkou a nadřazeným výpočetním systémem pro mobilní robot [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31918. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Michal Růžička.
Uložit do Citace PRO