KUFA, Michal. Analogový kytarový multiefekt využívající ke zkreslení signálu elektronku [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31938. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Miroslav Staněk.

Uložit do Citace PRO