ONDRIAŠOVÁ, Patricie. Metody kontroly železničních kol v současné technické praxi [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31943. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Martin Juliš.

Uložit do Citace PRO