MARKO, Libor. Konstrukční návrh destilační kolony [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31946. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Filip Nováček.

Uložit do Citace PRO