SCHÜTZ, Stanislav. Software pro výpočet přírub podle ČSN EN 13445 [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31947. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Tomáš Létal.
Uložit do Citace PRO