SKALKA, Jan. Technologie svařování svazkem elektronů [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31949. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Tomáš Richter.
Uložit do Citace PRO