TESAŘ, Jakub. Metody stanovení radiologických dopadů v potravních řetězcích [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3195. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Barbora Havránková.
Uložit do Citace PRO