BOSÁK, Daniel. 3D gravírovací frézka [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31950. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce František Bradáč.
Uložit do Citace PRO