SLAŽANSKÝ, Martin. Počítačové simulace dvouosých tahových zkoušek měkkých biologických tkání [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31955. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Stanislav Polzer.
Uložit do Citace PRO