HRABOVSKÝ, Adam. Porovnání výkonných hrubovacích operací v CAM softwarech [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31964. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jan Zouhar.
Uložit do Citace PRO