KREJČÍŘ, Jan. Sériová výroba produktu "Case A" [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31977. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Kalivoda.
Uložit do Citace PRO