VÁVRA, Jan. Návrh optimalizace technologických pracovišť v malém strojírenském podniku [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31978. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Marek Štroner.
Uložit do Citace PRO