MATOCHA, Vítězslav. Hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti jaderného paliva pomocí in-core experimentů na výzkumných jaderných reaktorech [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31979. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Karel Katovský.

Uložit do Citace PRO