BĚTÍK, Tomáš. Studie pro odstranění rizik bezpečnosti práce [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31983. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO