VINCENS, Daniel. Návrh na zlepšení skladového hospodářství ve společnosti ICE invest spol.s r.o [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31993. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Luděk Mikulec.
Uložit do Citace PRO