SMOLA, Luděk. Model vyhořívání jaderného paliva v průběhu palivové kampaně [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32009. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Karel Katovský.
Uložit do Citace PRO