CRHÁKOVÁ, Eva. Posouzení finanční situace podniku v prostředí MS Excel a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3201. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Marie Jakubcová.

Uložit do Citace PRO