KOŠINOVÁ, Kateřina. Rizikové chování ETL procesů v prostředí datového skladu [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32017. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Vladimír Bartík.
Uložit do Citace PRO