VĚŽNÍKOVÁ, Lucie. Konsolidovaná účetní závěrka [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32018. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Anna Fedorová.

Uložit do Citace PRO