TVRZNÍKOVÁ, Anna. Návrh podnikatelského plánu v oblasti účetnictví [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32022. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Vladimíra Bayerová.

Uložit do Citace PRO