WAGNEROVÁ, Hana. Posílení konkurenceschopnosti účetního střediska Pneuservis ve VOP GROUP, s.r.o [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32023. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Robert Zich.
Uložit do Citace PRO