BITOMSKÁ, Kateřina. Řízení pohledávek v kapitálové společnosti [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32036. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Anna Fedorová.
Uložit do Citace PRO