HONZÁK, Jiří. Hodnocení finanční situace podniku a jeho zajištění informačním systémem [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3205. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Marie Jakubcová.

Uložit do Citace PRO