KREJSOVÁ, Věra. Vyhodnocení vývoje cen stavebních pozemků dle cenových předpisů [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32066. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Marie Lorencová.

Uložit do Citace PRO