ŠELIGA, Ladislav. Vysokonapěťové součástky v moderních bipolárních technologiích [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32074. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Ondřej Hégr.

Uložit do Citace PRO