PROCHÁZKA, Stanislav. Aplikace pro sběr dat ze sítě bezdrátových senzorů relativní vlhkosti vzduchu [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32078. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce David Jaroš.
Uložit do Citace PRO