KUBÍČEK, Lubomír. Návrh technologie objemového tváření součásti jízdního kola za studena [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3208. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Forejt.
Uložit do Citace PRO