FARGAČ, Michal. Návrh koncepce vibro-izolační mechatronické soustavy [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32094. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Zdeněk Hadaš.
Uložit do Citace PRO