MIČKA, Jan. Zpracování měření mechanických charakteristik kovových materiálů při monotónním zatěžování [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32095. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jana Horníková.

Uložit do Citace PRO