HUNDÁK, Vladimír. Algoritmy pro řízení asynchronního motoru [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32115. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Miroslav Patočka.

Uložit do Citace PRO