ŠMARDOVÁ, Gabriela. Marketingový mix společnosti OKNOSERVIS s.r.o [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32120. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Petr Novák.

Uložit do Citace PRO