TRNKA, Vojtěch. Analýza vlivu stavebních úprav na obvyklou cenu bytové jednotky ve Velkém Meziříčí. Online, Diplomová práce, vedoucí Michaela Hrubanová. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32130. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO