JÍŠA, Martin. Koncepční návrh dávkovače písku [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32149. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce David Smejkal.
Uložit do Citace PRO