ŠEMBERA, Václav. Experimentální studium vlivu maziv na trvanlivost valivých kontaktů [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32152. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Libor Nohál.
Uložit do Citace PRO