TRÝSKA, Tomáš. Vývoj elektroniky pro dálkově řízený batyskaf [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32163. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Pavel Šteffan.

Uložit do Citace PRO