MARTYKÁN, Lukáš. Ovládání modelu auta pomocí tabletu [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32165. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Pavel Šteffan.
Uložit do Citace PRO